Gigtlægerne er en reumatologisk klinik med ekspertise i medicinske gigtsygdomme, overbelastningstilstande og idrætsskader.

Gigtlægerne består af tre praktiserende speciallæger i intern medicin; reumatologi samt patientkoordinerende personale. 

Vi samarbejder med A2 Fysioterapi og Træning og Elsgaard Ortopædi.

OP8A9977.jpg
Original on Transparent_edited.png

  s personale

Speciallæge i Reumatologi

Ninna Dufour

Ninna Dufour har været ansat som overlæge ved Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme Glostrup og ved Reumatologisk afdeling Hillerød med ansvar for henholdsvis rygforløb med nerverodstryk og for de tværfaglige rygforløb i hospitalsregi.

Hun har specialiseret sig i behandling af degenerative rygsygdomme og har været primær investigator for en større klinisk undersøgelse af to forskellige typer af træning for kroniske lænderygsmerter.

Hun har endvidere været med til at gennemføre en klinisk undersøgelse af Hyaluronsyre-injektioner til behandling af slidgigt i knæ.

Ninna har i sit daglige virke på hospitalerne fået god erfaring i udredning og behandling af gigtlidelser både med de almindelige sygdomsreducerende behandlinger samt anvendelse af biologisk medicin.

Original on Transparent.png

Speciallæge i Reumatologi

Jesper Mikkelsen

Jesper Mikkelsen udreder og behandler patienter med alle reumatologiske og idrætsmedicinske problemstillinger.

Jesper har stor interesse i reumatologisk, ortopædkirurgisk og idrætsmedicinsk behandling. Idræt fylder meget både professionelt og i det private, hvor kajakroning på eliteniveau og diverse motionsidræt er prøvet af på egen krop gennem årene.

Han er løbende under videreuddannelse inden for reumatologi og idrætsmedicin, og har tidligere været ansat på Ortopædkirurgisk afd., Næstved og Frederiksberg hospital, Klinisk Biokemisk afd., Hvidovre hospital, Hjertemedicinsk afd., Rigshospitalet, Klinik for Rygmarvsskader, Rigshospitalet/Hornbæk, samt Reumatologisk afd. for rygkirurgi led og bindevævssygdomme, Sjællands Universitetshospital

Original on Transparent.png

Bioanalytiker

Anne Dyrbye

Original on Transparent.png

Patientkoordinator

Dorthe Vesterager

Original on Transparent.png

Speciallæge i Reumatologi

Idrætsmediciner

Jørgen Jensen

Jørgen Jensen har i forbindelse med speciallægeuddannelsen været beskæftiget på Glostrup reumatologiske afdeling, Køge reumatologiske afdeling og Klinik for Rygmarvsskader, Hornbæk.

Jørgen Jensen har kurser i manuel medicin, akupunktur og ultralydsdiagnostik. Han er certificeret kaatsu- instruktør og har fungeret som stævnelæge ved kampsportsturneringer.

Jørgen har i mange år tidligere trænet kampsport, cykling, løb og svømning.

Original on Transparent.png

Udannelseslæge

Original on Transparent.png

Patientkoordinator

Frederik Christensen Dyrbye

Original on Transparent.png

Patientkoordinator

Lotte Nordentoft

Original on Transparent.png

s samarbejdspartnere

Original on Transparent_edited.png

Fysioterapeut

Kim Lykke

Kim Lykke er indehaver af A2 Fysioterapi & Træning ApS.

Certificeret Kliniker i Sportsfysioterapi, Specialefag på SDU i Undersøgelser og rehabilitering af seneskader, specialefag på SDU i Biomekanik og Bevægelsesanalyse, DSSF Sportsfysioterapeut -Del A og B eksamen, Akupunktør, Manuel Terapi (MTT), Diplom/Forbundstræner under DTF (Dansk Tennis Forbund).

Han er interesseret i præstationsfremmende træning, skadesforebyggelse, biomekaniske bevægeanalyser, træning af senevæv, behandling af børn og eliteidrætsudøvere, videofejlretning, ACL på Bispebjerg Hospital ifm. Phd omkring styrketræning postoperativt til ACL opererede – stod for test af ca. 200 ACL patienter.

A2 Fysioterapi.png

Fysioterapeut

Anne Dorthe Madsen

A2 Fysioterapi.png

Anne Dorte Madsen er indehaver af A2 Fysioterapi & Træning ApS.

Anne Dorthe Madsen har en Master of Sports Physiotherapy fra University of Queensland i 2010, certificeret specialist i Idrætsfysioterapi 2012, uddannelse i ultralydsscanning, uddannelse i medicinsk akupunktur.

Fysioterapeut hos A2 Fysioterapi & Træning i Hillerød siden 2016. Tilknyttet som fysioterapeut for det danske kvindelandshold i tennis. Hun har interesse i behandling og genoptræning af idrætsskader. Behandling af ryg- og nakkeproblemer, herunder manipulation, manuelle behandlinger samt genoptræning.

Har som fysioterapeut været tilknyttet Team Helsinge Håndbold, Nordsjælland Cobras Ishockey, University & State Judo i Australien samt Dansk Danseteater moderne ballet.

Fysioterapeut

Sebastian Åxman

A2 Fysioterapi.png

Sebastian Åxman har en master in Physiotherapy applied to Team Sports fra Universitat Ramon Llull – Blanquerna 2020, i samarbejde med Barça og herunder FC Barcelona.

Han fokuserer på forebyggelse og genoptræning af diverse akutte og kroniske skadesproblematikker, med særligt fokus på muskuloskeletale- og idrætsskader. Faglig interesse for klinisk ræssonering, evidensbaseret træning og faciliterende manuel behandling. Bred international erfaring fra Holland (Amsterdam), Malta (Valletta) og Spanien (Barcelona). I Barcelona været tilknyttet Barça fodbold, håndbold, basketball, futsal og volleyball, samt andre sportsspecifikke klinikker, og  sportsfysioterapeutiske og sportsmedicinske konferencer.

Skomagermester

Kenneth Elsgaard

Kenneth Elsgaard er ejer af Elsgaard Ortopædi siden 2006. Han har tidligere været ansat som skomagersvend og -mester i 3 større og mindre skomagerier i Danmark. Derudover var han faglærer og underviser på skomageruddannelserne 2005-2008. Samt at være formand/næstformand, i en årrække, for skofagenes faglige fællesudvalg.

Han har interesse i, afhjælpning af skader og overbelastninger ved hjælp af specialfremstillet aflastende og korrigerende ortopædiske fodindlæg. Han har gennem tiden haft særlig fokus på idrætsskader og leddegigt, men arbejder med alt inde for fodindlæg, ortopædiske tilretninger af fodtøj og fremstilling af ortopædisk fodtøj.

Desuden arbejder han for, at vi igen får en skomageruddannelse i Danmark eller i det mindste sørger for, at vi stadig har viden og faglige kompetencer i Danmark fremover.

Elsgaard Ortopædi

Psykomotorisk Terapeut/Afspændingspædagog 

Lise Bjorholm Pedersen

Lise er udannet Psykomotorisk Terapeut/Afspændingspædagog  Coach fra Sofia Manning 2020. En afspænding består af en manuel behandling der skånsomt afspænder og strækker kroppens muskler. Der kan være ligeledes være brug for ergonomisk vejledning eller øvelser for eksempelvis for at opbygge en større bevægelighed, kropslig styrke og bedre
kropsbevidsthed. Behandlingen øger din kropsbevidsthed, så du fremadrettet lettere kan genkende og mærke kroppens signaler og handle hensigtsmæssigt på dem. Hermed overtager du styringen af dit liv og undgår at det bliver smertestyret. Afspænding bliver bland andet brugt ved Fibromyalgi, Stress, nakkesmerter. Lise behandler tirsdag og onsdag i Slotsgade 63b 3400 Hillerød, og torsdag i Kronprinsessegade 42, 1 sal 1306 København

s vejledninger

Original on Transparent_edited.png

Her finder du generelle vejledninger til medicin og sygdomstilstande. Konsulter din læge ved tvivlsspørgsmål.

OP8A9986.jpg
OP8A9929.jpg