top of page

 s klagevejledning for patienter 

Original on Transparent_edited.png

Såfremt du ikke er tilfreds med den sundhedsfaglige behandling du har modtaget ved Gigtlægerne, bedes du sende din klage til Styrelsen for Patientsikkerhed. 

bottom of page